Poniższy dokument określa najważniejsze zasady przetwarzania danych osobowych, ich ochrony oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony www.fotokreacje.karolinapapiernik.pl

 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator, tj. Karolina Papiernik prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą FotoKreacje Karolina Papiernik z siedzibą w Łowiczu 99-400 Zabostów Mały 35A NIP: 7272566529 REGON 366665210. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: karolina.fotokreacje@gmail.com lub tel.: 535-07-77-01. 

1. Definicje 

Administrator -  oznacza osobę przetwarzającą dane osobowe. Jest nią Karolina Papiernik prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą FotoKreacje Karolina Papiernik z siedzibą w Łowiczu 99-400 Zabostów Mały 35A, NIP: 7272566529 REGON: 366665210. 

Cookies -  oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Strony. 

Cookies Administratora -  oznacza Cookies zamieszczane przez administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez administratora za pośrednictwem Strony. 

Cookies zewnętrzne - oznacza Cookies  zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Strony. 

Strona -  oznacza stronę internetową dostępną pod adresem: www.fotokreacje.karolinapapiernik.pl

Użytkownik -  oznacza każdy podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, spełniam swój ustawowy obowiązek i informuję Państwa o tym jak Wasze dane osobowe są przetwarzane przez moją firmę tj. FotoKreacje Karolina Papiernik z siedzibą w Łowicz 99-400 Zabostów Mały 35A NIP  7272566529 REGON 366665210. Proszę zapoznajcie się z tymi informacjami zanim zdecydujecie się Państwo skontaktować się ze mną poprzez formularz kontaktu lub inną drogą elektroniczną. Zajmie Wam to chwilę lub dwie, a pomoże uniknąć późniejszych niedomówień i nieporozumień. Życzę miłej lektury :-) 

 

 

2. Dane osobowe

 

1. Dane osobowe Użytkownik przekazuje za pomocą formularza kontaktu dostępnego na Stronie lub w drodze kontaktu mailowego. 
 
2.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Wówczas przetwarzane są dane Użytkownika tj. imię i nazwisko oraz adres mailowy. Ponadto, w treści wiadomości mogą być zawarte również inne dane osobowe. 
 
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu, a dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania i udzielenia odpowiedzi. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. 
 
4. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem wymogów prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO, GDPR). 
 
5. Administrator oświadcza, że: 
- gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych i przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem;
- zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; 
- przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;  
- nie udostępnia przekazanych danych jakimkolwiek podmiotom trzecim. 
 
6. Administrator przechowuje dane osobowe przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług. Po zakończeniu umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych. Dane osobowe mogą podlegać archiwizacji. 
 
7. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora. 
 
8. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych następującym kategoriom odbiorców: 
- firmie hostingowej - w celu przechowywania danych osobowych na serwerze; 
- firmom graficznym i innym firmom o podobnym profilu działalności- w celu wywoływania odbitek, drukowania fotoksiążek, fotoobrazów lub innych produktów graficznych z przesłanych plików.
 
9. Administrator bazy danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.      
3. Pliki cookies  
 
1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputer, tablet, smartfon). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. 
 
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 
- marketingowych; 
- określenia profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności w sieci Google; 
- zapewnienia prawidłowego działania Strony. 
 
3. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony przez użytkownika może być utrudnione.
 
4. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. 
 
5. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają z niej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. 
 
6. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook INC z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii). 
 
4. Inne technologie 
 
Administrator stosuje jeszcze inne technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony, tj.: 
- kod śledzenia Google Analitycs - w celu analizy statystyk Strony;
- piksel konwersji Facebooka - w celu zarządzania reklamami na Facebook'u i prowadzenia działań remarketingowych. 
 
5. Logi serwera 
 
1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. 
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. 
3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. 
4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. 
 
5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 
 

Zabostów Mały 35A ,

gmina Łowicz

karolina.fotokreacje@gmail.com

Foto Kreacje Karolina Papiernik

Ⓒ 2018 Fotokreacje Karolina Papiernik

więcej

Fotografia to moja pasja. Zrodziła się z miłości do dzieci i chęci utrwalenia tego co ważne i piękne w życiu......

 

 

                           

535077701